Bedemand til begravelse i Fredericia - Begravelsesforretning

Bedemandens opgaver


Begravelsen arrangeres på grundlag af afdødes og de efterladtes individuelle ønsker. Bedemanden aftaler alt det praktiske vedr. begravelsen/bisættelsen med de pårørende.

Som medlem af Danske Bedemænd er vi uddannet til at klare alle forhold, der kan opstå ved et dødsfald og til at yde de pårørende en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Vi tilbyder hjælp til følgende:

 • Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som underretter skifteretten, folkeregistret og det sociale udvalg. 
 • Kontakter kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium. 
 • Laver aftale med præsten om højtideligheden i samarbejde med de pårørende. 
 • Træffer aftaler med blomsterdekoratør, bogtrykker, dagblade, stenhugger.
 • Formidling af kontakt til eventuelt solist 
 • Sørger for betaling (udlæg) af ydelser fra leverandører efter aftale. 
 • Evt. medhjælp ved udbæring af kiste efter højtidelighed i kirke eller kapel. 
 • Sørger for at søge om div. former for berettiget begravelseshjælp til boet. 
 • Afhenter dødsattest. 
 • Rustvognekørsel. 
 • Kørsel og udlægning af blomster på kirkegården efter højtideligheden. 
 • Kørsel af urnen til kirkegården.
 • Udarbejder et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen/bisættelsen

Desuden formidler bedemanden kontakt til nedenstående.

 • Præsten, som skal stå for højtideligheden 
 • Sygehus, hospice plejehjem eller anden institution 
 • Fagforeningers gruppelivsforsikringer 
 • Begravelseskasser

Dkbedemand (1)